Фізика

Лінза, побудова зображень.

Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. Що таке лінза? Які види лінз вам відомі?
2. Чим розсіювальна лінза відрізняється від збиральної?
3. Що називають дійсним фокусом лінзи?
4. Чому фокус розсіювальної лінзи називають уявним?
5. Охарактеризуйте оптичну силу лінзи як фізичну величину.
6. Які промені використовують для побудови зображення в лінзі?
7. Які зображення дає збиральна лінза? розсіювальна лінза? Від чого залежить вид зображення?
8. Які фізичні величини пов’язує формула тонкої лінзи? Яких правил слід дотримуватися, застосовуючи цю формулу?
9. Як визначити лінійне збільшення лінзи?


Побудова зображень у лінзах


Характеристика зображень у лінзах


 

Фотоефект. Задачі

Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


4. Якою є червона межа фотоефекту для цезію? Чи спостерігатиметься фотоефект, якщо зразок, виготовлений із цезію, освітлювати видимим світлом?
5. На рис. 2 подано вольт­амперну характеристику фотоефекту для деякого металу. Побудуйте вольтамперну характеристику для цього металу 1) в разі збільшення частоти падаючого випромінювання; 2) в разі зменшення падаючого світлового потоку.
6. Визначте максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, «вирваних» із калієвого фотокатода фіолетовим світлом із довжиною хвилі 420 нм.
7. Червона межа фотоефекту для певного металу відповідає довжині хвилі 600 нм. Якою є частота випромінювання, що спричиняє емісію фотоелектронів, кінетична енергія яких утричі більша за роботу виходу?
8. Знайдіть частоту світла, якщо електрони, «вирвані» цим світлом із поверхні металу, повністю затримуються напругою 2,0 В. Фотоефект у цьому металі починається за частоти падаючого світла 6 · 1014 Гц.


Розв'язування задач


 

Відбивання світла. Закони відбивання

Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. Що є об'єктом вивчення геометричної оптики?
2. Дайте визначення світлового лучу.
3. Сформулюйте закони: прямолінійного поширення світла; незалежного поширення світла; відбивання світла. Наведіть приклади, що ілюструють ці закони.
4. Сформулюйте та поясніть принцип Ферма.
5. Дайте означення кута падіння і кута відбивання світла.
6. Доведіть закон відбивання світла, користуючись принципом Гюйґенса.
7. Чому ми бачимо тіла, які нас оточують?
8. Яке відбиття світла називають дзеркальним? дифузний?
9. Які характеристики має зображення предмета у плоскому зеркалі?


Закони відбивання


Закони відбивання світла ВШО


 

Подкатегории