Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. Наведіть приклади гравітаційної взаємодії.
2. Доведіть, що сила всесвітнього тяжіння прямо пропорційна добутку мас тіл.
3. Сформулюйте й запишіть закон всесвітнього тяжіння.
4. Яким є фізичний зміст гравітаційної сталої? Хто і як з’ясував її значення?
5. Якими є межі застосування закону всесвітнього тяжіння?
6. Дайте означення сили тяжіння. За якими формулами її обчислюють і як вона напрямлена?
7. Як розрахувати прискорення вільного падіння? Від яких чинників воно залежить?
8. Чому тіло, кинуте горизонтально, може так і не впасти на Землю?
9. Дайте означення першої космічної швидкості. Отримайте формулу для її обчислення.


Закони всесвітнього тяжіння