Запитання для опорного конспекту:
1. Що таке імпульс тіла?
2. Сформулюйте другий закон Ньютона в імпульсному вигляді.
3. Сформулюйте закон збереження імпульсу?
4. Який рух називають реактивним. Наведіть приклади?
5. Яке зіткнення називають непружним, абсолютно непружним, пружним, центральним?


Задачі для розв'язування:
1. Якою є маса кульки, якщо внаслідок пружного центрального зіткнення з нерухомою кулькою масою 2 кг, її швидкість зменшилась з 6 до 2 м/с?


Відеоурок: