Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. Що називають рівновагою тіла?
2. Дайте означення центра мас.
3. Охарактеризуйте момент сили як фізичну величину.
4. За яких умов тіло перебуває в рівновазі?
5. Яку рівновагу тіл називають стійкою? нестійкою? байдужою?
6. Коли тіло, що спирається на горизонтальну площину, перебуває у стані стійкої рівноваги?


Момент сил