Переглянути підручник 10-го класу
Переглянути підручник 11-го класу


Тема 1. Зародження і розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.
1. Які етапи розвитку пройшла фізика як наука?
2. На яких проблемах зосереджена сучасна фізика?
3. Назвіть імена відомих вчених фізиків, у яких галузях фізики вони працювали?
4. Відкриття в яких галузях фізики дозволило створити побутові пристрої?
5.Назвіть основні методи фізичних досліджень. Наведіть приклади?
6. Наведіть приклади фізичних моделей?
7. Назвіть основні одиниці СІ та відповідні їм фізичні величини?
8. Як визначити випадкову похибку вимірювання?
9. Що називають відносною похибкою вимірювання?
10. Чим визначається абсолютна систематична похибка?


 Тема 2. Основна задача механіки. Абетка кінематики.
1.Що вивчає механіка? Основна задача механіки.

2.Означення механічного руху?
3. Наведіть приклади механічних рухів?
4. Назвіть складники системи відліку?
5. Що таке матеріальна точка?
6. У чому полягає відносність механічного руху?

 ПРОЙТИ ТЕСТ
ТЕСТ (Інерціальні системи відліку, закони Ньютона)
ТЕСТ(Вільне падіння, рух по колу, закони Ньютона)


Підготовка до К/р №1 за збіркою завдань ЗНО з фізики