Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. За яких умов тіло зберігає швидкість свого руху? Наведіть приклади.
2. Сформулюйте закон інерції.
3. Які СВ називають інерціальними? неінерціальними? Наведіть приклади.
4. Сформулюйте перший закон Ньютона. Що він стверджує?
5. Охарактеризуйте силу та масу як фізичні величини.
6. Дайте означення інертності.
7. На яких властивостях тіла ґрунтується кожний зі способів вимірювання маси?
8. Сформулюйте другий закон Ньютона.
9. Як записати другий закон Ньютона, якщо на тіло діють кілька сил?
10. Сформулюйте третій закон Ньютона. Наведіть приклади його прояву.
11. Коли пара сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, зрівноважують одна одну?


Закони Ньютона