Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. Дайте означення механічної роботи. Яка її одиниця в СІ?
2. У яких випадках значення роботи сили додатне? від’ємне? дорівнює нулю?
3. Яким є геометричний зміст роботи сили?
4. Дайте означення кінетичної енергії.
5. Доведіть теорему про кінетичну енергію.
6. Сформулюйте означення потужності. Яка її одиниця в СІ? Як обчислити потужність у даний момент часу?


Механічна робота


Кінетична і потенціальна енергії


Потужність