Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. Дайте означення сили тертя.
2. Які види тертя ви знаєте?
3. Якими є причини виникнення сухого тертя? рідкого тертя?
4. Чому силу тертя спокою називають рушійною силою?
5. Дайте означення сили тертя ковзання. Як вона напрямлена і за якою формулою її обчислюють?
6. Як можна зменшити (збільшити) силу тертя? Наведіть приклади.
7. Від яких факторів залежить сила опору середовища? Наведіть приклади.


Розв'язати задачу: 
Робітник штовхає вагонетку із силою, напрямленою вниз під кутом 45° до горизонту. Яку найменшу силу має прикласти робітник, щоб зрушити вагонетку з місця, якщо її маса 300 кг, а коефіцієнт опору 0,01*? Вагонетка стоїть горизонтально.


Сила тертя