І семестр

Д/з до теми: Діаграми

На кожному окремому листі книги Excel побудувати по одній діаграмі на одну із запропонованих тем.
1. Побудувати комбіновану діаграму(графік + гістограма).  Теми: магазин, купівлі, продажі.
2. Побудувати графік з пошуком найбільшого і найменшого значення (парабола, гіпербола, синусоїда)
3. Побудувати поверхню (Параболоїд, гіперболоїд, сідло)
4. Побудувати діаграму з випадаючим списком. Тема АВТО(марки, моделі, ціни, популярність)