Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. Чи може тіло рухатися криволінійною траєкторією без прискорення? Доведіть ваше твердження.
2. Як у разі криволінійного руху напрямків вектор миттєвої швидкості?
3. Які фізичні величини описують рівномірний рух тіла по колу? Дайте їм властивості.
4. Яким співвідношенням пов'язані кутова та лінійна швидкості руху? Виведіть це співвідношення.
5. Доведіть, що у разі рівномірного руху по колу прискорення направлене до центру цього кола.
6. За якими формулами визначають доцентрове прискорення?


Рух по колу