Електричні кола постійного струму

Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту Viber(приват)
3)Пройти тест по даній
4) Лекція "Електричні кола постійного струму"


1. Величини електричного кола (поняття та обчислення струму, напруги, ЕРС)
2. Енергетичний баланс у колі
3. Умовно – позитивні напрямки
4. Параметри електричного кола (поняття та обчислення електричного опору і провідності, ємності, індуктивності)
5. (елементи реальні та ідеальні, активні та пасивні, поняття двополюсника, режими роботи двополюсника; поняття схеми заміщення)
6. Режими роботи джерела живлення (режими номінальний, неробочий та короткого замикання; коефіцієнт корисної дії джерела; поняття джерела ЕРС та джерела струму)
7. Теплова дія струму (формулі визначення кількості виділеного тепла, формула залежності опору від температури)


Електричні коли постійного струму