Запитання для опорного конспекту:
1. Що називають ядерною реакцією?
2. Хто і коли здійснив першу ядерну реакцію?
3. Які відомі вам закони збереження справджуються під час ядерних реакцій?
4. Хто першим отримав штучний радіоактивний ізотоп?
5. Наведіть приклади використання природних і штучних радіоактивних ізотопів.
6. Які прилади для вимірювання та реєстрації радіаційного випромінювання ви знаєте? Який принцип покладено в основу роботи цих приладів?
Відеоурок:


Розв'язування задач:
Вправа 41 (3)

Вправа 41 (4)