Фізика

Фотоефект

Завдання теми:
1) Переглянути відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Надіслати фото конспекту у Viber(приват)
3)Пройти тест по даній


1. Дайте означення фотоефекту.
2. Чим внутрішній фотоефект відрізняється від зовнішнього? Де їх застосовують?
3. Опишіть пристрій для вивчення фотоефекту. Які фізичні величини вимірюють під час експерименту? Як подають його результати?
4. Які висновки можна зробити, проаналізувавши вольтамперну характеристику фото ефекту? Які фізичні величини можна визначити за цим графіком?
5. Сформулюйте закони фотоефекту та поясніть їх, спираючись на рівняння А. Ейнштейна для фото ефекту.


Фотоефект