Завдання теми:
1) Переглянути текст  ЛЕКЦІЇ   та відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Презентація до теми "Електричний струм"  ПЕРЕГЛЯНУТИ
3)Пройти тест по даній


1. Що таке електричний струм? Якими є умови його виникнення та існування?
2. Які пристрої називають джерелами електричного струму? Наведіть приклади.
3. Що прийнято за напрямок струму в колі?
4. Дайте характеристики фізичних величин: сила току в колі; напруга на ділянці кола; опір провідника; питомий опір.
5. Сформулюйте закон Ома для ділянки колу.


Електричний струм


Електричний струм