Завдання теми:
1) Переглянути текст ЛЕКЦІЇ та відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Презентація до теми "Електрорушійна сила" ПЕРЕГЛЯНУТИ
3)Пройти тест по даній


1. Що називають сторонніми силами?
2. Охарактеризуйте ЕРС, як фізичну величину?
3. Чи сформулюйте закон Ома для повного кола?
4. Що називають коротким замиканням, наведіть приклади?
5. За якою формулою обчислюють роботу струму? Якими є одиниці роботи струму?
6. Доведіть, що 1 кВт · рік = 3,6 · 106 Дж.
7. Сформулюйте закон Джоуля – Ленца. Чому він має таку назву?


ЕРС для повного кола


Коротке замикання