Завдання теми:
1) Переглянути текст  ЛЕКЦІЇ   та відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:
2) Презентація до теми "Магнітні кола"  ПЕРЕГЛЯНУТИ
3)Пройти тест по даній


  1. Що називають магнітним полем?
  2. Якими величинами визначають силову дію магнітного поля?
  3. Від чого залежить сила, яка діє на провідник зі струмом, що розташований у магнітному полі?
  4. Які матеріали називають феромагнетиками?
  5. Що називають магнітним колом?
  6. Яке магнітне коло називають однорідним (неоднорідним)?
    7. Для чого і де використовують електричні дроселі?

Магнітні властивості речовин


Магнітні кола