Завдання теми:
1) Переглянути текст  ЛЕКЦІЇ та відео до теми і написати опорний конспект за поданими запитаннями:  
3)Пройти тест по даній


1. Наведіть загальну будову та принцип дії трифазного асинхронного двигуна.
2. Яка різниця між двигуном із фазним і короткозамкненим ротором?
3. Вкажіть основні фізичні та робочі параметри асинхронного двигуна.
4. Наведіть рівняння електричного стану кіл статора і ротора.
5. Побудуйте енергетичну діаграму втрат і ККД асинхронного двигуна.
6. Побудуйте механічні характеристики M (s), n2 (M) асинхронного двигуна.
7. Вкажіть, які існують способи пуску та регулювання частоти ТАД.


Трифазний асинхронний двигун